menu

Kinan Cycling Team (CT)

»2020
2020

 • wins
 • ranking
 • incoming transfers
 • GARCÍA Marcos
 • LEBAS Thomas
 • GUARDIOLA Salvador
 • NAKAJIMA Yasuharu
 • YAMAMOTO Genki
 • YAMAMOTO Masaki
 • FUKUDA Shinpei
 • TSUBAKI Hiroshi
 • ARASHIRO Yudai
 • ARAI Yuta
show more

Upcoming races for team

DateDateRace

Points per season

yearpointsposition
2020
108
2019
50
2018
61
2017
69
2016
81