Mitchelton - BikeExchange (CT)»2019

0
Victories
151
PCS Ranking

Photos

  • ORAM James
  • NIU Yikui
  • JIANG Zhi Hui
  • LIU Jiankun
  • BIEKEN Nazaerbieke
  • CHAVES Brayan
  • BI Wenhui
  • HAO Ran

Season results

#DateResultWinsNameClass
817/11 › 23/1116 Tour of Fuzhou2.1
708/11 › 10/119 Tour of Quanzhou Bay2.2
616/09 › 22/0924 Tour of China II2.1
507/09 › 14/0922 Tour of China I2.1
414/07 › 27/0720 Tour of Qinghai Lake2.HC
312/06 › 16/0621 Tour de Korea2.1
226/05 › 31/0510 Tour of Taiyuan2.2
106/04 › 13/0417 Le Tour de Langkawi2.HC

Victories

Nr.RaceClassWinner

Team info

Team status: CT
Abbreviation: MBE
Twitter