menu

Shimano Racing Team (CT)

»2018
2018

 • wins
 • ranking
 • incoming transfers
 • IRIBE Shotaro
 • MIZUTANI Kakeru
 • YOKOYAMA Kota
 • AKITA Takuma
 • KIMURA Keisuke
 • KOYAMA Takahiro
 • MINATO Ryo
 • NAKATA Takuya