Team Bridgestone Cycling (CT)»2019

2
Victories
174
PCS Ranking

Photos

  • KUBOKI Kazushige
  • KUROEDA Shiki
  • MAGOSAKI Daiki
  • HIRATSUKA Yoshimitsu
  • SAWADA Keitaro
  • ISHIBASHI Manabu
  • TOKUDA Suguru
  • CHIKATANI Ryo
  • IMAMURA Shunsuke
  • HASHIMOTO Eiya

Season results

#DateResultWinsNameClass
810/114 Tour de Okinawa1.2
720/1026 Japan Cup Cycle Road Race1.HC
606/09 › 08/096 Tour de Hokkaido2.2
511/086 Oita Urban Classic1.2
421/0716 Tokyo 2020 Test Event1.2
330/05 › 02/066
1
Tour de Kumano2.2
219/05 › 26/057
1
Tour of Japan2.1
122/03 › 24/0331 Tour de Tochigi2.2

Victories


Team info

Team status: CT
Abbreviation: BGT
Bike: Bridgestone  [gear overview]
Instagram
Facebook
Site