menu

Natalia Carmona Orozco

Leader: VILLALÓN Aranza Valentina
  • Race
StageTime won/lost to GC leader
Stage 1 | Manizales - Zarzal0
Stage 2 | Zarzal - Salento-82
Stage 3 | Manizales - Anserma-317
Stage 4 | La Virginia - Viterbo-365
Stage 5 | Pereira - Pereira-1144
-1908